Strona glowna > Relacje inwestorskie > Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe

 1. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020 – Download

 2. Report and financial statements for the year ended 31 December 2020 – Download

 3. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2020 Download

 4. Report and financial statements for the six months ended 30 June 2020Download

 5. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 – Download

 6. Report and financial statements for the year ended 31 December 2019 – Download

 7. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2019 Download

 8. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018 – Download

 9. Report and financial statements for the year ended 31 December 2018 – Download

 10. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2018Download

 11. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 – Download

 12. Report and financial statements for the year ended 31 December 2017 – Download

 13. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2017 – Download

 14. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016 – Download

 15. Report and financial statements for the year ended 31 December 2016 – Download

 16. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2016 – Download

 17. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015 – Download

 18. Report and financial statements for the year ended 31 December 2015 – Download

 19. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2015 – Download

 20. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014 – Download

 21. Report and financial statements for the year ended 31 December 2014 – Download

 22. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013 – Download

 23. Report and financial statements for the year ended 31 December 2013 – Download

 24. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2013 – Download

 25. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 – Download

 26. Report and financial statements for the year ended 31 December 2012 – Download

 27. Consolidated interim financial statements for the nine months ended 30 September 2012 – Download

 28. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2012 – Download

 29. Consolidated interim financial statements for the three months ended 31 March 2012 – Download

 30. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2011 – Pobierz

 31. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2011 and 2010 – Pobierz

 32. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2010 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań – Pobierz

 33. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2007 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań – Pobierz

 34. Consolidated interim financial statements for the nine months ended 30 September 2010 and 2009 – Pobierz

 35. Auditors’ report and consolidated financial statements for the six month ended 30 June 2010 and 2009 – Pobierz

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z:

office@agroton.com.ua