Strona glowna > Relacje inwestorskie > Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe

1. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 – Download

2. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2017 – Download

3. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016 – Download

4. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2016 – Download

5. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015 – Download

6. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2015 – Download

7. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014 – Download

8. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013 – Download

9. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2013 – Download

10. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 – Download

11. Consolidated interim financial statements for the nine months ended 30 September 2012 – Download

12. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2012 – Download

13. Consolidated interim financial statements for the three months ended 31 March 2012 – Download

14. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2011 – Pobierz

15. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2011 and 2010 – Pobierz

16. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2010 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań – Pobierz

17. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2007 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań – Pobierz

18. Consolidated interim financial statements for the nine months ended 30 September 2010 and 2009 – Pobierz

19. Auditors’ report and consolidated financial statements for the six month ended 30 June 2010 and 2009 – Pobierz

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z:


Podstawowe dane finansowe