Strona glowna > Relacje inwestorskie > Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Spółki wraz z liczbą posiadanych akcji.

Akcjonariusz

% kapitału zakładowego

Jurij Żurawłow

74,01%

WSE free-floating

25,99%