Strona glowna > Relacje inwestorskie > Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy Spółki wraz z liczbą posiadanych akcji.

Akcjonariusz

% kapitału zakładowego

Jurij Żurawłow

75,53%

GPW swobodnie pływające

24,47%