Strona glowna > Nasza dzialalnosc > Produkcja żywności

Produkcja żywności

Grupa posiada pionowo zintegrowane zakłady produkcji mąki, pasz, pieczywa, makaronu, serów i masła. Zakłady przetwórstwa i produkcji żywności Grupy są zlokalizowane w obwodzie ługańskim. Poniższa tabela przedstawia strukturę działalności Grupy w zakresie przetwórstwa i produkcji żywności w latach 2007, 2008 i 2009:

Produkcja w tonach
2007
2008
2009
Pasze 15,121 13,628 15,548
Pieczywo 9,297 8,465 7,215
Makaron 4,077 3,523 2,528
Mąka 11,209 10,588 10,818
Sery 1,068 1,408 691
Masło 114 163 119
Słodycze 183 108 144
Miód 81 60 9