> - > - > Ogloszenie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Oferowanych Akcji

Ogloszenie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Oferowanych Akcji

O ile co innego nie wynika z niniejszego ogloszenia, wyrazy pisane wielka litera maja znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym splki Agroton Public Company Limited („Splka“), zatwierdzonym 30 wrzesnia 2010 roku przez cypryjska Komisje Papierw Wartosciowych i Gield oraz notyfikowanym polskiej Komisji Nadzoru Finansowego („Prospekt“).
Dzialajac zgodnie z Prospektem, Rada Dyrektorw Splki, w porozumieniu z Menedzerami, niniejszym oswiadcza, ze:

(1)    Cena Emisyjna, zarwno w Transzy Inwestorw Indywidualnych jak i Transzy Inwestorw Instytucjonalnych, wynosi 27,00 PLN za jednOferowanAkcje.

(2)        Ostateczna liczba Oferowanych Akcji wynosi 5.670.000.

(3)    Ostateczna liczba Oferowanych Akcji w Transzy Inwestorw Indywidualnych wynosi 567.000, a Ostateczna liczba Oferowanych Akcji w Transzy Inwestorw Instytucjonalnych wynosi 5.103.000.