Главная > Пресс-центр > Пресс-релизы > Podpisanie umowy o usługi animatora rynku z equinet AG w celu zapewnienia dodatkowej płynności obrotu globalnymi kwitami depozytowymi

Podpisanie umowy o usługi animatora rynku z equinet AG w celu zapewnienia dodatkowej płynności obrotu globalnymi kwitami depozytowymi

Od 28 grudnia 2009 r. equinet AG będzie zapewniać dodatkową płynność na rynku Xetra w celu poprawy jakości obrotu i notowań globalnych kwitów depozytowych Agroton Public Limited. Zadaniem equinet AG będzie składanie zleceń, tj. ograniczonych zleceń kupna i sprzedaży, w systemie Xetra zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Oprócz świadczenia usług animatora rynku equinet AG będzie zobowiązana przedstawiać miesięczne raporty dotyczące przebiegu notowań globalnych kwitów depozytowych na tle papierów wartościowych grupy porównywalnych spółek oraz całej giełdy.

Spółka przewiduje, że stałe zaangażowanie animatora rynku oraz ręczne składanie zleceń poprawi jakość księgi zleceń i pomoże uniknąć nadmiernej zmienności notowań globalnych kwitów depozytowych.