Главная > Пресс-центр > Пресс-релизы > Kwity depozytowe Agroton Public Limited na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

Kwity depozytowe Agroton Public Limited na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

Globalne kwity depozytowe (GDR – global depositary receipt) Agroton Public Limited, największej spółki z sektora rolniczego we wschodniej Ukrainie, zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Kwity reprezentują pakiet 25% akcji Spółki nabyty w drodze transakcji private equity w październiku 2009 r.

Jak już informowano, Agroton pozyskał 42 mln USD dzięki ofercie akcji Spółki w drodze sprzedaży 4 mln globalnych kwitów depozytowych wyemitowanych przez The Bank of New York Mellon w stosunku 1:1 do wartości akcji Spółki. Cena w ofercie jednego globalnego kwitu depozytowego wynosiła 10,50 USD, co oznacza kapitalizację rynkową Spółki na poziomie 168 mln USD.

“Wpływy z transakcji zostaną wykorzystane do zwiększenia areału ziemi uprawnej o 40 000 ha (do 174 000 ha), a także do uruchomienia pełnego cyklu produkcji drobiu,” poinformował Jurij Żurawłow, Dyrektor Generalny Agroton Public Limited.

Agroton to największe pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo rolne o zróżnicowanym profilu prowadzące działalność we wschodniej Ukrainie. Spółka została założona w 1992 r., zajmuje się uprawą czarnoziemów o areale 134 000 ha w obwodzie ługańskim i charkowskim i jest operatorem elewatorów zbożowych o łącznej pojemności 235 000 ton. W 2008 r. przychody ze sprzedaży Agroton wyniosły 76 mln USD, natomiast wartość EBITDA wyniosła 22 mln USD.