Cena Emisyjna

O ile co innego nie wynika z niniejszego ogloszenia, wyrazy pisane wielka litera maja znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym spˇlki Agroton Public Company Limited („Sp÷lka“), zatwierdzonym 30 wrzesnia 2010 roku przez cypryjska Komisje Papierˇw Wartosciowych i Gield oraz notyfikowanym polskiej Komisji Nadzoru Finansowego („Prospekt“).
Dzialajac zgodnie z Prospektem, Rada Dyrektorˇw Spˇlki, w porozumieniu z Menedzerami, niniejszym oswiadcza, ze:

(1)    Cena Emisyjna, zarˇwno w Transzy Inwestorˇw Indywidualnych jak i Transzy Inwestorˇw Instytucjonalnych, wynosi 27,00 PLN za jednOferowanAkcje.

(2)        Ostateczna liczba Oferowanych Akcji wynosi 5.670.000.

(3)    Ostateczna liczba Oferowanych Akcji w Transzy Inwestorˇw Indywidualnych wynosi 567.000, a Ostateczna liczba Oferowanych Akcji w Transzy Inwestorˇw Instytucjonalnych wynosi 5.103.000.