Prospekt emisyjny

IPO Prospectus 2010 - Download

Polskie t│umaczenie podsumowania Prospektu Emisyjnego Agroton Public Limited 2010 - Download

Agroton Ogłoszenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby Oferowanych Akcji
Download

Akcje Agroton przydzielone - Download