Strona glowna > Centrum prasowe > Komunikaty prasowe > AGROTON PUBLIC LIMITED publikuje zbadane wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r

AGROTON PUBLIC LIMITED publikuje zbadane wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r

Agroton Public Limited, pionowo zintegrowana spółka z sektora rolniczego o zróżnicowanym profilu prowadząca działalność we wschodniej Ukrainie, której głównym obszarem działalności jest uprawa zbóż, głównie nasion słonecznika i pszenicy, a także przetwórstwo, magazynowanie i sprzedaż nasion zbóż, hodowla i sprzedaż zwierząt gospodarskich oraz produkcja artykułów spożywczych, niniejszym publikuje zbadane wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.

Wybrane dane finansowe
 
 
2009
2008
zmiana

Przychody ze sprzedaży

w tys. USD
55 288
75 749
-27%

Zyski wykazane zgodnie z MSR 41

 
20 807
17 683
18%
Zysk brutto
w tys. USD
19 872
14 940
33%
Rentowność brutto
%
36%
20%
80%
Zysk EBITDA
w tys. USD
21 217
10 477
103%
Marża EBITDA
%
38%
14%
171%

Zysk operacyjny (EBIT)

w tys. USD
16 639
4 767
249%
Marża EBIT
%
30%
6%
400%
Zysk netto
w tys. USD
5 051
(18 890)
n.d.
Marża zysku netto
%
9%
-25%
n.d.

Dług netto na koniec roku

w tys. USD
22 963
57 551
-60%

Dług netto na koniec roku / EBITDA

 
1,1
5,5
-80%


Według wartości podanych w walucie krajowej (hrywna – UAH), wszystkie główne wskaźniki finansowe uległy znacznej poprawie.

Jednak ze względu na znaczne osłabienie hrywny wobec dolara amerykańskiego w 2009 r., po przeliczeniu na dolary amerykańskie wartości niektórych wskaźników wyrażonych w USD uległy pogorszeniu w porównaniu z 2008 r. (2009 r.: średni kurs UAH/USD 7,79; 2008 r.: średni kurs UAH/USD 5,27).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyrażone w UAH wzrosły o 8%, do poziomu 430,8 mln UAH (2008 r.: 399,2 mln UAH), natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyrażone w USD spadły o 27%, do 55,3 mln USD (2008 r.: 75,8 mln USD).

Komentując wyniki, Jurij Żurawłow, Dyrektor Generalny Agroton Public Limited, powiedział:

„Po przeprowadzeniu oferty akcji Spółki i wprowadzeniu ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie w listopadzie 2009 r. podjęliśmy szereg decyzji inwestycyjnych mających na celu umocnienie pozycji Spółki jako lidera wśród producentów nasion słonecznika oraz realizację programu inwestycyjnego w 2010 r. Do ostatnio przeprowadzonych inwestycji należy budowa ośmiu nowych ferm drobiu (obecnie Agroton posiada 47 zaawansowanych technologicznie ferm drobiu), a także nabycie (transakcja w toku) dodatkowych 6000 ha w rejonie Charkowa i ok. 10 000 ha w rejonie Ługańska w pobliżu posiadanych przez Spółkę 134 075 ha gruntów rolnych.”