Strona glowna > O spolce > Historia Spółki

Historia Spółki

Spółka została założona w 1992 r. przez Jurija Żurawłowa, który od początku kieruje Grupą Agroton, obecnie na stanowisku Dyrektora Generalnego. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wydarzeń w rozwoju Spółki.


1992 Jurij Żurawłow zakłada kilka spółek zajmujących się produkcją i sprzedażą miodu i innych produktów pszczelich w regionie Ługańska. Z czasem Agroton zdobywa pozycję jednego z czołowych producentów miodu w tym regionie.
1997 Agroton rozpoczyna działalność w zakresie upraw rolnych.
1999 Nabycie i modernizacja elewatorów o łącznej pojemności magazynowej 30 000 ton. Jednocześnie Agroton na dużą skalę rozpoczyna uprawę zbóż i rośliny oleiste na terenie gospodarstw rolnych zlokalizowanych w pobliżu elewatorów.
2000 W ramach strategii zakładającej zróżnicowanie profilu działalności Agroton uruchamia produkcję sera pod marką Markowskij. Jednocześnie pojemności magazynowe, jakimi dysponuje, zostają potrojone – do 110 000 ton.
2001 Spółka kładzie nacisk na wykonywanie dokładnych analiz gleby oraz szkolenie pracowników w zakresie nowoczesnych technologii w produkcji rolnej prowadzonej na dużą skalę. Kierownictwo Spółki i zatrudnieni przez nią specjaliści w dziedzinie agronomii podejmują decyzję o ukierunkowaniu działalności w zakresie upraw rolnych na zboża wysokomarżowe – pszenicę i słonecznik – oraz inne uzupełniające zboża, niezbędne w ramach gospodarki płodozmianowej.
2002 W ramach strategii zakładającej pionową integrację przedsiębiorstwa Agroton rozpoczyna produkcję mąki, pieczywa i makaronów
2004 Bank gruntów uprawnych Agroton zostaje powiększony do 63 000 hektarów (co stanowi ok. 4% wszystkich gruntów ornych w obwodzie ługańskim).
2005 Finalizacja transakcji nabycia wytwórni sera w Ługańsku produkującej ser marki „Zołoto Gildii”. Rozpoczęcie produkcji wieprzowiny.
2006 Finalizacja transakcji nabycia Fermy Drobiu Czernugiska oraz zakończenie prac nad jej modernizacją.
2007 Spółka rozpoczyna produkcję kurczaków na zmodernizowanej Fermie Drobiu Czernugiska. Roczna wielkość produkcji sięga 2630 ton.
2008 Bank gruntów uprawnych Agroton zostaje powiększony o kolejne 40 117 hektarów (do 134 075 hektarów), a pojemność magazynowa elewatorów – o kolejne 50 000 ton (do 235 000 ton).
2009 Wprowadzenie Globalnych Kwitów Depozytowych (stanowiących blisko 25% kapitału zakładowego Spółki) do notowań na otwartym rynku giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie, w celu pozyskania środków na finansowanie dalszego rozwoju działalności.