Zur Startseite > Presse > Pressefreigaben > SPÓŁKA AGROTON PLC DOKONAŁA PRZYDZIAŁU AKCJI W OFERCIE PUBLICZNEJ. REDUKCJA ZAPISÓW W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 76,9%

SPÓŁKA AGROTON PLC DOKONAŁA PRZYDZIAŁU AKCJI W OFERCIE PUBLICZNEJ. REDUKCJA ZAPISÓW W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 76,9%

Spółka Agroton Public Limited dokonała przydziału akcji. Inwestorom przydzielono łącznie 5.670.000 akcji, czyli wszystkie oferowane w ofercie publicznej. Inwestorzy instytucjonalni objęli 90% oferty (5.103.000 akcji), a inwestorzy indywidualni 10% (czyli 567.000 akcji).
W trakcie procesu budowy księgi popytu inwestorzy instytucjonalni zgłosili popyt, który znacząco przewyższał liczbę zaoferowanych im akcji. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła natomiast 76,9%.
 
Agroton pozyskał z oferty publicznej 153 mln zł brutto. Środki te Spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na zwiększenie pojemności elewatorów zbożowych, zwiększenie zarządzanego banku ziemi z przeznaczeniem na uprawy, zakup maszyn do uprawy ziemi oraz zasilenie kapitału obrotowego.
 
Udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji Spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 26,2%.
 
Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie listopada 2010 roku.
 
 
„Bardzo cieszymy się, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili naszą Spółkę i jej strategię rozwoju, co przełożyło się na pełny sukces oferty publicznej Agroton. Pozyskane z emisji akcji środki pozwolą nam zwiększyć pojemność naszych elewatorów zbożowych oraz areał gruntów uprawnych, jak również zakupić dodatkowe maszyny do uprawy ziemi. To z kolei przełoży się na systematyczny wzrost wartości naszej firmy w kolejnych latach, w którym będą mogli uczestniczyć nasi nowi akcjonariusze.” - powiedział Jurij Żurawlew, Dyrektor Generalny Agroton.