Zur Startseite > Presse > Pressefreigaben > AGROTON ZWIĘKSZA POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWĄ O 50 000 TON

AGROTON ZWIĘKSZA POJEMNOŚĆ MAGAZYNOWĄ O 50 000 TON

Spółka Agroton Public Limited zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Nowoajdarskij Elewator, podmiotem zależnym państwowej spółki akcyjnej Chlib Ukrainy, dotyczącą elewatora zbożowego Nowoajdarskij. Elewator zbożowy, o łącznej pojemności magazynowej wynoszącej 130 000 ton, był wcześniej częściowo dzierżawiony przez Spółkę Agroton w ramach prowadzonej przez nią działalności.
Na podstawie nowej umowy Spółka Agroton Public Limited będzie mogła dysponować w sposób nieprzerwany całą pojemnością magazynową elewatora, tj. 130 000 ton, pokrywając w zamian wszelkie koszty jego renowacji, modernizacji i utrzymania (dla porównania wcześniej Spółka wykorzystywała w ramach dzierżawy jedynie 80 000 ton pojemności magazynowych obiektu). Umowa inwestycyjna obowiązuje do 20 lipca 2021 r. Po tej dacie Agroton Public Limited i Nowoajdarskij Elewator, będą wspólnie użytkować elewator zbożowy, przy czym Agroton posiadać będzie udział większościowy w wartości wszystkich prac renowacyjnych i modernizacyjnych.
Jurij Żurawlow, Dyrektor Generalny Agroton Public Limited, stwierdził: „Jesteśmy zadowoleni z podpisania umowy ze spółką Nowoajdarskij Elewator, podmiotem zależnym państwowej spółki Chlib Ukrainy. Zwiększenie dostępnych pojemności magazynowych o 50 000 ton ziarna stanowi element strategii Spółki przewidującej rozwój działalności, zwiększenie zdolności do sprzedaży zbóż w strategicznych okresach oraz utrzymanie pozycji lidera na rynku Ukrainy Wschodniej.”